webmaster

 

Vážení přátelé,

vítáme Vás na stránkách společenství Sekulárního františkánského řádu v Přerově. V následujících několika řádcích naleznete co nás inspiruje na františkánství.

 

Odkaz sv. Františka: "Aby se na znamení mé památky, mého požehnání a naší jednoty stále měli rádi, jako já jsem je miloval, jako já jsem je miloval a mám je rád.

Aby byli vždy poddáni představeným a všem duchovním svaté matky církve a byli ochotni jim sloužit.

Br. Česlav - duchovní asistent společenství

Poznámka: Br. Česlav Bohumil Křížala zemřel 28.4.2013 ve věku 85 let. Ať ho Pán odmění věčnou slávou. 

 

 

Sv. František je naplněním Kristova vyzvání obraťte se a věřte evangeliu.Milost obrácení sebou nese pravdivý pohled na sebe a z ní pramenící kajícnost a na straně druhé důvěru ve všemohoucího a milujícího Boha, který nás svou láskou obejme a doplní naši nedostatečnost.Je to jako usilovně hledat něco nebo někoho co konečně za něco stojí a zatím  Něco či lépe řečeno Někdo našel tebe.To setkání bylo zdrojem velké radosti pro sv. Františka je zdrojem radostného života pro všechny kdo se jej snaží následovat v jeho stopách tedy i pro mne.Bůh mě miluje co ještě mohu  více od života chtít.Že je tato láska zadarmo neznamená,že není závazná.Vždyť jsme milováni ne ledakým,ale samotným Bohem Stvořitelem. a v tomto pravdivém  pohledu je pokora jedině ten správný a rozumný přístup k Pánu Bohu který mohu mít.A vůbec neubírá na radosti,neboť dříve než já On hledal a našel mne.Není to radost?  

Br. Petr Pacifik 

 

Františkánství je pro mě Božím darem. Pomáhá mi vidět a chápat důležitost pokory, chudoby a odevzdanosti, kterými sv. František tolik zářil, na cestě ke Kristu.

Také jeho velká láska k lidem a všemu živému je ukazatelem k dokonalosti.

Jsem vděčná za milé společenství bratří a sester.

Sr. Eva Jeronýma

 

Do SFŘ jsme vstoupila proto, že mě velice oslovil život svatého Františka z Assisi. Úplně mě uchvátila radostnost svatého Františka, bezprostřednost, snaha stát se nejposlednějším bratrem - tedy snaha být pokorným, ... a tak následovat Ježíše Krista.

Františkánství pro mě tedy znamená - cestu, po níž mohu kráčet a více se přibližovat Bohu.
"Kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mne."

K vnitřnímu klidu mi pomáhá i píseň svatého Františka: "Učiň mě Pane nástrojem", která je v kancionálu pod číslem 928.

Sr. Veronika Klára
 

„Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ Toto sdělení našeho Pána kajícímu lotrovi na Golgotě já spojuji se spiritualitou, kterou se učím žít.
Kdo zná jenom trochu životopis sv. Františka z Assisi, jak žil před svým pokáním, mi dá za pravdu. Mně osobně dost fascinuje to, že ze syna bohatého kupce se stal mnich. Jeho proměna byla ovlivněna životními zkouškami zajetí za války v Perugii a zkušeností s malomocným. Vyhledávání samoty a lítost nad promarněným mládím. On sám o tom říká: „Pán dal mně, bratru Františkovi, abych takto začal konat pokání: neboť když jsem byl v hříších, zdálo se mi příliš trpkým vidět malomocné. A sám Pán mě přivedl mezi ně a prokázal jsem jim milosrdenství.“ Sv. František z Assisi si uvědomoval cenu našeho vykoupení a litoval toho jak žil před svým obrácením.

Jeho láska k Pánu je vskutku nakažlivá a jeho život k následování hodný. Jsem rád, že mám možnost si přečíst o jeho životě v legendách a v jeho spisech. Jsou krásné jeho modlitby a chvály, které jsou zachyceny v pramenech. Stal jsem se františkánem ve světě právě proto.
 

Br. Jiří Paschal

     
     
     
     
 

 

Termíny setkání společenství

Komentář k exerciciím na Velehradě 2014

Formace - uvědomování si Boží přítomnosti - br. Pacifik Klimíček

Zamyšlení o povinnostech, br. Pacifik Klimíček